strona główna
 
wersja do drukupoprzedni  index  następny
Grądy wiosną        <i>fot. Marek Krukowski</i>
Grądy wiosną fot. Marek Krukowski

GrądyWielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty, typowy dla obszarów nizinnych i podgórskich, rosnący na siedliskach żyznych. W drzewostanie dominują dęby i graby z domieszką klonu, lipy, brzozy, osiki, jaworu, wiązu i jesionu. Czasami mają bardziej jednorodny charakter, np. jako buczyny występujące głównie w zachodniej i południowej Polsce, które osiągają u nas północno-wschodnią granice zasięgu. Podszyt w grądach jest bogaty, zwłaszcza w miejscach widnych, złożony m.in. z leszczyny, czeremchy, trzmieliny, kruszyny, dzikiego bzu, derenia, jarzębiny. W bogatym w gatunki runie występują m.in. gwiazdnica, marzanka wonna, przylaszczka, dąbrówka rozłogowa, przytulia, gajowiec żółty, jaskier kosmaty, niecierpek, szczyr trwały, mioduńki i inne. Rośliny runa charakteryzują się silną sezonowością, gdyż wiele gatunków kwitnie zanim rozwinie się listowie drzew. Zespół ptaków lęgowych jest bogaty szczególnie w gatunki gniazdujące w dziuplach, m.in. liczne d
zięcioły i sowy, a także ptaki drapieżne.

 
Gatunki ptaków Słowik szary, Bielik, Bocian czarny, Bogatka, Dzięcioł białogrzbiety, Dzięcioł czarny, Dzięcioł duży, Dzięcioł trójpalczasty, Dzięcioł zielony, Dzięcioł średni, Dzięciołek, Grubodziób, Grzywacz, Głuszec, Jarzębatka, Jastrząb, Jerzyk, Kania czarna, Kos, Kowalik, Kraska, Krętogłów, Kruk, Kukułka, Modraszka, Muchołówka białoszyja, Muchołówka szara, Muchołówka żałobna, Myszołów, Orlik krzykliwy, Pełzacz ogrodowy, Pleszka, Pokrzywnica, Puszczyk, Raniuszek, Rudzik, Sikora uboga, Siniak, Sójka, Strzyżyk, Szpak, Słonka, Słowik rdzawy, Trzmielojad, Turkawka, Wilga, Zaganiacz, Zięba, Śpiewak, Świstunka leśna
Zagrożenia Najbardziej niepożądane jest odmładzanie drzewostanów poprzez wycinanie najstarszych, często dziuplastych drzew. Obecnie stosowane cięcia gniazdowe lub wycinanie tylko pojedynczych okazów drzew, sprzyjają zachowaniu struktury grądów i zachowaniu ich walorów dla ptaków.
Ochrona Ochrona bociana czarnego i jego siedlisk , Ochrona orłów i innych rzadkich ptaków drapieżnych w Polsce, Program Ochrony Cietrzewia i Głuszca w północno – wschodniej Polsce , Program ochrony puszczyka uralskiego w Karpatach Wschodnich
Audycje radiowe Amore mio... czyli ptasie gody, Bociania stołówka, Budowa gniazda, Diabeł tkwi... w szczegółach, Dokarmiać, nie dokarmiać... Oto jest pytanie!, Dziu... dziu... dziuple, gniazda i gniazdeczka, Nowa strategia życiowa, Po pierwsze: Nie dotykaj!, Taniec i walka
Scenariusze edukacyjne Co sikorka jada na obiad?, Ptaki i ptasi stół, Skąd się biorą dziuple w drzewie?, Sąd nad ptakami drapieżnymi
poprzednia strona główna następna