strona główna
 
wersja do drukupoprzedni  index  następny
Starorzecze Łacha Farna <i> fot Zygmunt Dajdok</i>
Starorzecze Łacha Farna fot Zygmunt Dajdok

StarorzeczaStare koryta rzeczne odcięte lub połączone z nurtem rzeki, w których stale lub okresowo zalega woda, często porośnięte bogatą roślinnością szuwarową. Nagromadzenie dennych osadów mineralnych i organicznych, powoduje stopniowe wypłycanie i w końcu całkowite zarastanie starorzeczy, które zamieniają się w trzęsawiska, torfowiska, a następnie porastają olsem. Często stanowią element terenów zalewowych i mokradeł w dolinach rzek nizinnych. Na starorzeczach gniazdują perkozy, kaczki, łabędzie, chruściele i drobne ptaki szuwarowe.

 
Gatunki ptaków Brzęczka, Bączek, Bąk, Czapla biała, Gęgawa, Gęś białoczelna, Gęś zbożowa, Gągoł, Głowienka, Hełmiatka, Kokoszka, Krakwa, Krzyżówka, Lodówka, Perkoz dwuczuby, Perkoz rdzawoszyi, Rokitniczka, Rybitwa czarna, Słowik rdzawy, Trzcinniczek, Wodnik, Zausznik, Łabędź krzykliwy, Łabędź niemy, Łyska, Świstun
Zagrożenia Nadmierna eutrofizacja przez nawozy wymywane z pól uprawnych powoduje przyspieszenie procesów zarastania starorzeczy i ich zanikanie, a odcinanie od koryt rzecznych podczas regulacji i obwałowywania rzek powoduje ich wysychanie. Można temu zaradzić budując przepusty w wałach umożliwiające napełnianie starorzeczy przy wysokich stanach wód.
Audycje radiowe Czy bać się ptasiej grypy? cz. 1, Czy bać się ptasiej grypy? cz. 2, Dokarmiać, nie dokarmiać... Oto jest pytanie!, Dziu... dziu... dziuple, gniazda i gniazdeczka, Serial obyczajowy, Taniec i walka
poprzednia strona główna następna